Właściwy wybór szkoleń dla pracowników

Przedsiębiorcy starają się umożliwić swoim pracownikom rozwój zawodowy, nie tylko poprzez awans, ale również poprzez uczestnictwo w poszczególnych szkoleniach lub kursach. Z tego też względu przedsiębiorcy wyrażają swoje zainteresowanie nie tylko określaną grupą szkoleń, ale także interesują ich tak zwane szkolenia dla firm, których tematyka może być dostosowana specjalne do potrzeb danej firmy. Pomimo tego, że udział w takim szkoleniu oznacza często wyższe koszty, niż w przypadku innych szkoleń, to pracodawcy dostrzegają liczne korzyści płynące z takich właśnie szkoleń, z których nie zamierzają rezygnować. Przede wszystkim pracownik zdobywa nową wiedzę w środowisku, które bardzo dobrze zna, i zyskuje często do razu możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w praktyce. Z drugiej jednak strony pracodawcy maja szkolenia miękkie, wśród których są między innymi szkolenia interpersonalne, które także są bardzo korzystne dla pracowników. Tym samym podjęcie decyzji dotyczącej tego, którego pracownika skierować, na jakie szkolenie jest niezmiernie trudne. W takim przypadku decydują zazwyczaj bardzo małe szczegóły, wśród których duży wpływ ma między innymi specyfika pracy na danym stanowisku oraz cechy samego pracownika. Pracodawcy mają świadomość tego, że niektórzy z ich pracowników, pomimo tego, że będą uczestniczyć w licznych szkoleniach, nigdy w pracy nie będą mieli możliwości wykorzystać wiedzy zdobytej w czasie szkolenia, ponieważ ich specyfika pracy nie będzie na to pozwalać, w związku, z czym pracownik będzie marnować tylko swój czas na źle dobranym dla niego szkoleniu.